Pressto.

Nagłowek strony

Nr 9 (2015)

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Kryzys w Unii Europejskiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych PDF
Zbigniew Czachór 7-16
Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna PDF
Janusz Ruszkowski 17-37
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz.I PDF
Józef M. Fiszer 39-55
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE PDF
Tomasz Kubin 57-75
Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne PDF
Barbara Cyryło 77-89
Starzenie się społeczeństw i migracja - dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? PDF
Wojciech Nowiak 91-108
Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE PDF
Ryszard Zięba 109-122
Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego PDF
Jolanta Bryła 123-142
Zmienne w relacjach politycznych Unii Europejskiej z Egiptem po roku 2012 PDF
Beata Przybylska-Maszner 143-154
Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności Unii Europejskiej wobec Egiptu PDF
Anna Potyrała 155-172
Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku PDF
Marcin Lasoń 173-184
Kryzys w Mali jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2012-2014 PDF
Anna Paterek 185-198
10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej PDF
Przemysław Osiewicz 199-213
Military-Industrial aspects of Turkish defence policy PDF
Rafał Wiśniewski 215-228
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego PDF
Artur Staszczyk 229-240
Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym PDF
Paweł Turczyński 241-264
Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku PDF
Bogdan Koszel 265-287
Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej PDF
Andrzej Młynarski 289-303
Glos polskich i niemieckich nacjonalistów w debacie na temat integracji europejskiej PDF
Michał Kosman, Paweł Malendowicz 305-324
Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego PDF
Agnieszka Bielawska 325-343
Ukraina i stosunki transatlantyckie PDF
Jadwiga Kiwerska 345-363
Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją PDF
Tomasz Młynarski 365-377
Znaczenie energii odnawialnej w polityce eurośródziemnomorskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju PDF
Anna Diawoł-Sitko 379-397
Rozwój i zmiany klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki PDF
Kamil Zajączkowski 399-425
Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security PDF (English)
Zdzisław W. Puślecki 427-451
Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej PDF
Maciej Walkowski 453-470
Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO PDF
Joanna Skrzypczyńska 471-478
Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 PDF
Krzysztof Hajder 479-489
The state’s role in the economy after a crisis the rationale behind it and recommendations PDF (English)
Marta Götz 491-503
Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię, Irlandię (1961-1973) PDF
Adam Barabasz 505-525
Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech PDF
Justyna Miecznikowska 527-549
Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna PDF
Hanna Wawrowska 551-565
Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym PDF
Wojciech Prażuch 567-591

OCENY I OMÓWIENIA

Jerzy Babiak, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Poznań-Środa Wielkopolska 2014, ss. 239. PDF
Joanna Jancz 593-594
Tomasz Grzegorz Grosse, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, wyd. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, ss. 395. PDF
Marek Rewizorski 595-596
Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych, red. Anna Skolimowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ss. 226. PDF
Marta Witkowska 597-599
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach, red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin 2014. PDF
Rafał Kamprowski 600-601
Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2005, ss. 141. PDF
Mikołaj Tomaszyk 602-603


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo