Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 10 (2017) PRZEGLĄD STRATEGICZNY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPEJSKICH Abstrakt  PDF
Maciej Magiera, Łukasz Donaj
 
Nr 10 (2017) POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU Abstrakt  PDF (English)
Piotr Pochyły
 
Nr 10 (2017) PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII Abstrakt  PDF
Katarzyna Wardin
 
Nr 10 (2017) KOORDYNACJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W PRAKTYCE I ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH RP Abstrakt  PDF
Waldemar Jarczewski
 
Nr 7 (2014) Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists - De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations Abstrakt  PDF (English)
Remigiusz Rosicki
 
Nr 7 (2014) Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP Abstrakt  PDF
Jędrzej Skrzypczak
 
Nr 10 (2017) POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2016 ROKU Abstrakt  PDF
Rafał Wiśniewski
 
Nr 7 (2014) Analysis and Assessment of Conclusions in the White Book regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy Abstrakt  PDF (English)
Sebastian Wojciechowski
 
Nr 10 (2017) WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA Abstrakt  PDF (English)
Itai Kohavi, Wojciech Nowiak
 
Nr 2 (2013) Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze Abstrakt  PDF
Anna Sakson
 
Nr 2 (2013) Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego Abstrakt  PDF
Anita Adamczyk
 
Nr 10 (2017) SIPRI YEARBOOK 2016 Abstrakt  PDF
Maciej Magiera
 
Nr 7 (2014) Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski Abstrakt  PDF
Andrzej Sakson
 
Nr 7 (2014) Bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski. Analiza realistyczna i państwowo-centryczna Abstrakt  PDF
Zbigniew Czachór
 
Nr 1 (2013) Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne Abstrakt  PDF
Stanisław Zakrzewski
 
Nr 1 (2013) Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii dóbr publicznych Abstrakt  PDF
Jolanta Bryła
 
Nr 10 (2017) SOFT POWER ROSJI Abstrakt  PDF
Robert Łoś
 
Nr 2 (2013) Subkultura "szalikowców" a bezpieczeństwo imprez sportowych Abstrakt  PDF
Stanisław Zakrzewski
 
Nr 10 (2017) STAN BEZPIECZEŃSTWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ W 2016 ROKU Abstrakt  PDF
Magdalena Lisińska
 
Nr 10 (2017) PROCES KSZTAŁTOWANIA NIEMIECKIEJ KULTURY OTWARTOŚCI WOBEC IMIGRANTÓW Abstrakt  PDF
Joanna Dobrowolska-Polak
 
Nr 10 (2017) PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU Abstrakt  PDF (English)
Krzysztof Urbaniak
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo