Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie Wirpsza w niemieckim przekładzie, czyli z lingwizmu w konkretyzm Abstrakt  PDF
Aleksandra Kremer
 
Nr 20 (2012): Dialogi Miłosza Miłosz w sporze z formą poetycką Abstrakt  PDF
Agnieszka Kluba
 
Nr 16 (2009): Rytm Leśmiana Awangardowy wnuk Leśmiana Abstrakt  PDF
Agata Stankowska
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Tomografia wiersza Abstrakt  PDF
Piotr Michałowski
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce Abstrakt  PDF
Anna Czabanowska-Wróbel
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna) Abstrakt  PDF
Marcin Jaworski
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Matki odchodzą — wariacje 2009 Abstrakt  PDF
Agnieszka Czyżak
 
Nr 24 (2014): Odnawianie modernizmu Postawa surrealistyczna, czyli w stronę "nowej, krytycznej hermeneutyki" Abstrakt  PDF
Jakub Kornhauser
 
Nr 24 (2014): Odnawianie modernizmu Tadeusz Różewicz pisze wiersze w roku 1946, czyli poeta modernistyczny wobec wojny Abstrakt  PDF
Piotr Pietrych
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Dziewiętnastowieczne ratowanie ciągłości. Poezja Adama Asnyka w refleksji Piotra Chmielowskiego Abstrakt  PDF
Dawid Maria Osiński
 
Nr 26 (2015): Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę Poezja w klinczu (z)rozumienia Abstrakt  PDF
Dorota Kozicka
 
Nr 24 (2014): Odnawianie modernizmu Horyzont kresu. Glosy do Drugiego przyjścia Williama Butlera Yeatsa Abstrakt  PDF
Paweł Próchniak
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Jak objąć poetów nakazem pracy. Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego Abstrakt  PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Strata, tęsknota, ciekawość Abstrakt  PDF
Dariusz Sośnicki
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Poezja życia / poezja instrukcji: poems Anrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda Abstrakt  PDF
Wit Pietrzak
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Spojrzenie zwrócone ku wnętrzu Abstrakt  PDF
Arne Melberg
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Chroboty, echa, oho! Słuch i inne zmysły w poezji Mirona Białoszewskiego Abstrakt  PDF
Aldona Kopkiewicz
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Bałkany a sprawa polska. Mitrovica Radosława Kobierskiego Abstrakt  PDF
Dariusz Pawelec
 
Nr 22 (2013): Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie Rejestry przemocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza Abstrakt  PDF
Anita Jarzyna
 
Nr 30 (2017): Niepoetyka. Dlaczego nie? Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet Abstrakt  PDF
Joanna Grądziel-Wójcik
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność U źródeł romantycznej elegii — Elegia napisana na cmentarzu wiejskim Thomasa Graya Abstrakt  PDF
Piotr Śniedziewski
 
Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia Abstrakt  PDF
Urszula Kowalczuk
 
Nr 24 (2014): Odnawianie modernizmu Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa Abstrakt  PDF
Kacper Bartczak
 
Nr 23 (2014): Wyobraźnia w przekładzie „Silę ucho”, czyli co słychać w przekładzie. Niemieckojęzyczne warianty wiersza Skakanka ufoistki Mirona Białoszewskiego na tle zabiegów „przekładania” codzienności na język poetycki Abstrakt  PDF
Aleksandra Burba
 
Nr 18 (2011): Elegia i elegijność Trzy zwiędłe liście, trzy smutne wiersze (Garczyński, Lenartowicz, Asnyk) Abstrakt  PDF
Wojciech Hamerski
 
1 - 25 z 56 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo