Tom 45 (2022)

Strona tytułowa

1-4
Strona tytułowa
PDF

Od Redakcji

5-6
Od Redakcji
PDF

Artykuły

Olha Hordiichuk
7-22
Szkolnictwo wyższe w Ukrainie w czasie wojny: zmiana roli i funkcji wykładowców
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.1
PDF
Małgorzata Kamińska
23-36
Koncepcje edukacji w dyskursie posthumanistycznym
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.2
PDF
Wanda Dróżka
37-56
Refleksyjność w kontekście podmiotowości i sprawczości nauczyciela. Wnioski dla kształcenia nauczycieli
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.3
PDF
Karolina Kołodziejczak, Anna Sajdak-Burska
57-70
‘Let’s play a game’ – inclusive education in the Pierre Bourdieu’s illusio space
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.4
PDF
Katarzyna Skalska
71-92
Kształcenie studentów z niepełnosprawnością jako wyraz społecznej odpowiedzialności uniwersytetu
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.5
PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk
93-106
Diagnoza kompetencji społecznych dzieci uczęszczających do klas międzykulturowych. Przykłady z praktyki pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.6
PDF
Marzena Ruszkowska, Piotr Zdunkiewicz
107-118
Nie(równość) szans edukacyjnych zdolnych podopiecznych pieczy instytucjonalnej
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.7
PDF
Katarzyna Wereszczyńska
119-140
Udział nauczycieli-wychowawców w kształtowaniu zachowań prospołecznych uczniów szkół średnich w dobie przesileń zachodzących we współczesnym świecie
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.8
PDF
Zofia Remiszewska
141-154
Samokontrola młodzieży akademickiej w kontekście popełnionych wobec niej błędów wychowawczych. Konstruowanie jej tożsamości
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.9
PDF
Paulina Dawid
155-160
Kompromis w trybie offline, czyli Anny Cieplak ciało dziewczyny vs. minister i meta. Niepokoje pedagogiczne wokół podmiotowości i samostanowienia dziewcząt oraz młodych kobiet
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.10
PDF
Anna Sanecka
161-172
Rosnę w teatrze – edukacja i wychowanie przez teatr jako alternatywa edukacyjna
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.11
PDF

Z życia ośrodków akademickich

Agnieszka Cybal-Michalska, Piotr Kostyło
203-214
XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny z udziałem pedagogów z Ukrainy
https://doi.org/10.14746/rp.2022.45.14
PDF

Spis treści

245-246
Spis treści
PDF

Informacja dla Autorek i Autorów

247-248
Informacja dla Autorek i Autorów
PDF