Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(45) (2015)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego PDF
Marek Kwiek 7-10

Oryginalny artykuł naukowy

O niemożliwości zaistnienia kapitalistycznych rynków w szkolnictwie wyższym PDF
Simon Marginson 11-37
Umiędzynarodowienie badań naukowych – polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej PDF
Marek Kwiek 39-74
Perspektywa neoinstytucjonalna w badaniach nad przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce PDF
Dominik Antonowicz 75-94
Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania PDF
Radosław Rybkowski 95-115
Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych PDF
Marta Shaw 117-135
Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015) PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 137-159
Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce PDF
Krzysztof Czarnecki 161-189
Pułapka umasowienia – o sprawczości jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego PDF
Łukasz Stankiewicz 191-213
Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym PDF
Marcelina Smużewska 215-233
Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym PDF
Krystian Szadkowski 235-267
Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich PDF
Marek Kwiek 269-306

Artykuł recenzyjny

Uniwersytet bez idei PDF
Marcelina Smużewska 309-324


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo