Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(49) (2017) Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski Abstrakt  PDF
Marta Natalia Wróblewska
 
Nr 2(50) (2017) Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Żylicz
 
Nr 1(47) (2016) Badania szkolnictwa wyższego w europie Abstrakt  PDF
Ulrich Teichler
 
Nr 2(50) (2017) Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary Abstrakt  PDF
Wiesław Banyś
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące? Abstrakt
Dominika Walczak
 
Nr 1(49) (2017) Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski Abstrakt  PDF
Gunnar Sivertsen
 
Nr 1(45) (2015) Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(32) (2008): Foresight w polityce naukowej Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight Abstrakt  PDF
Anna Kononiuk, Andrzej Magruk
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Wolność badań naukowych - standardy europejskie i rzeczywistość polska Abstrakt  PDF
Jacek Sobczak
 
Nr 1(49) (2017) Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy Abstrakt  PDF
Marta Natalia Wróblewska
 
Nr 1(49) (2017) Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce Abstrakt  PDF
Emanuel Kulczycki
 
Nr 1(41) (2013): Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce Abstrakt  PDF
Krzysztof Jurek
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(48) (2016) Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło? Abstrakt  PDF
Piotr Rodzik
 
Nr 2(48) (2016) Pochłaniacze czasu – doktorzy na uczelniach w Polsce wobec organizacji czasu ich pracy Abstrakt  PDF
Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 2(46) (2015) Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 1(45) (2015) Umiędzynarodowienie badań naukowych – polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(50) (2017) Projekt: Uniwersytet PAN Abstrakt  PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów Abstrakt  PDF
Ewa Nicewicz
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej Abstrakt  PDF
Janusz Goćkowski
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Metodologie analizy nakładów i wydatków na badania naukowe - od wskaźników wkładu do wskaźników względnej pozycji Abstrakt  PDF
Benedetto Lepori
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań Abstrakt  PDF
Henri Meloni
 
1 - 25 z 35 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo