Pressto.

Nagłowek strony

Vol 17 (2010)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

O językowej deprecjacji potencjalnego klienta na przykładzie tytułów polskich i angielskich poradników PDF
Joanna Fabiszak 11-24
Ile form bezokolicznikowych jest w paradygmacie czasownika? Problem trybu przypuszczającego bezokolicznika PDF
Małgorzata Gębka-Wolak 25-39
O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty) PDF
Monika Grzelka 41-52
Znajomość frazeologii regionalnej wśród poznaniaków PDF
Marta Kołodziejczyk 53-68
Redundancja w mediach. Rozważania wstępne PDF
Agnieszka Kula 69-79
Konotacje tekstowe a pojęciowy model słowa (na przykładzie wyrazu bluszcz w poezji młodopolskiej) PDF
Beata Kuryłowicz 81-100
Frazeologiczne innowacje wymieniające w powieściach Solaris i Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema PDF
Małgorzata Nawrocka 101-111
W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę PDF
Bogusław Nowowiejski 113-129
Wariancja rzeczowników w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN PDF
Marek Ruszkowski 131-138
Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich PDF
Krzysztof Skibski 139-150
Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych PDF
Katarzyna Wardzała 151-162
Ekspresywizmy leksykalne w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005. Peiorativa pierwotne PDF
Przemysław Wiatrowski 163-189

Studia nad historią języka

Gniazdo czasownika mniemać w historii języka polskiego PDF
Kinga Knapik 193-203
„O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza PDF
Leonarda Mariak 205-228
Germanizmy leksykalne wśród Barbaryzmów i dziwolągów językowych PDF
Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski 229-244
Stereotypowy obraz Polaków w powieści Romana Dmowskiego Dziedzictwo – ujęcie lingwistyczne PDF
Krystyna Zalewska 245-260

Recenzje i artykuły recenzyjne

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. DCCLXX (696), Szczecin 2008, ss. 390 PDF
Stanisław Bąba 263-265
Janina Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 207 PDF
Romana Łapa 266-270
Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska, Semper, Warszawa 2008, ss. 174 PDF
Kinga Zalejarz 271-276
Marcin Poprawa, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009, ss. 316 PDF
Katarzyna Wardzała 277-281
Mirosława Siuciak, Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 234 PDF
Bogdan Walczak 282-285
Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316 PDF
Marta Kołodziejczyk 286-291
Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 151 PDF
Krzysztof Skibski 292-296
Ewa Kołodziejek, Maria Kabata, Rafał Sidorowicz, E-porady językowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss. 282 PDF
Gabriela Dziamska-Lenart 297-300

Varia

Bezcenne dobro języka ojczystego. List pasterski Episkopatu Polski PDF
Episkopat Polski 303-306
Konferencja „Miasto w perspektywie onomastyki i historii” PDF
Magdalena Graf 307-312
Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w latach 2008 i 2009 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 313-323
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2008/2009 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 324-327


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo