Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 15(25) (2011) Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 18(27) (2014) Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu Abstrakt  PDF
Ryszard Nowicki
 
Nr 13(22) (2009) Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt  PDF
Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc
 
Nr 14(23) (2010) „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” Abstrakt  PDF
Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
 
Nr 15(25) (2011) Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 14(23) (2010) Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich Abstrakt  PDF
Monika Chuda
 
Nr 18(27) (2014) O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali Abstrakt  PDF
Alicja Szulc, Renata Wilgosiewicz-Skutecka
 
Nr 13(22) (2009) „Tutaj jest bardzo zimno…”. Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944 Abstrakt  PDF
Dorota Mazurczak
 
Nr 18(27) (2014) Poznań i jego mieszkańcy XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po mieście Marcelego Mottego Abstrakt  PDF
Izabela Wyszowska
 
Nr 19(28) (2015) Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych. Abstrakt  PDF
Piotr Pokora
 
Nr 18(27) (2014) Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 16(26) (2012) Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Abstrakt  PDF
Artur Jazdon
 
Nr 17(26) (2013) Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
 
Nr 19(28) (2015) Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em Abstrakt  PDF
Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, Bożena Świstek-Oborska
 
Nr 20(29) (2016) Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939 Abstrakt  PDF
Artur Jazdon
 
Nr 15(25) (2011) Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955) Abstrakt  PDF
Piotr Nowak
 
Nr 18(27) (2014) Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt  PDF
Sonia Wronkowska
 
Nr 20(29) (2016) Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego Abstrakt  PDF
Jakub Skutecki
 
Nr 14(23) (2010) Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali Abstrakt  PDF
Hanna Grabowska
 
Nr 15(25) (2011) Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt  PDF
Tomasz Kurzawa
 
0 - 0 z 28 elementów > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo