Pressto.

Porównania

Vol 19 (2016)

Spis treści

KOMPARATYSTYKA

Dwa mity a dwie formacje kulturowe (w porównaniu) PDF EPUB MOBI
Lidia Wiśniewska 9–20
A Comparatist Perspective in Intercultural Research and Imagology PDF EPUB MOBI
Miloš Zelenka 21–31

IMAGOLOGIA I STUDIA INTERDYSCYPLINARNE

On the Imagological Reflection of The Tinker Topos in the Librettos of J.K. Chmelenský and K. Želenský (“Image of The Neighbour” in the 19th Century´s Czecho-Slovak Cultural Relations) PDF EPUB MOBI
Anna Zelenková 32–40
Paul Gauguin i Victor Segalen: estetyka odmienności pomiędzy literaturą a malarstwem PDF EPUB MOBI
Aleksandra Mančić 41-57
Hegemon jako idol: propozycja teoretyczna PDF EPUB MOBI
Dariusz Skórczewski 58–69

SOCJOLOGIA LITERATURY

Reflets de Paris dans quelques romans français et polonais de la deuxieme moitie du XIXe siecle PDF EPUB MOBI
Brigitte Gautier 70–82
Wolność pod kluczem: modele nadzorowania i karania męskości queer w powieściach Matka Boska Kwietna Jeana Geneta i Brat Davida Albahariego PDF EPUB MOBI
Igor Perišić 83-98
„Wiek przebrania” w powieściach historycznych Petera Ackroyda PDF EPUB MOBI
Jakub Lipski 99-113

STUDIA POSTTOTALITARNE

Szkarłatny Błazen czyli o mimikrze i strategiach de/maskowania totalitaryzmu. PDF EPUB MOBI
Sylwia Nowak-Bajcar 114–129
Pamięci nieukojone. Wokół upamiętniania ofiar w Serbii i Chorwacji (Jasenovac, Bleiburg i belgradzkie Sajmište) PDF EPUB MOBI
Sabina Giergiel 130-149
Podporządkowani jutra. Chorwacka proza dystopijna w ujęciu postkolonialnym PDF EPUB MOBI
Aleksandra Wojtaszek 150-162

STUDIA NAD „ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW” LEWISA CARROLLA

Grzegorz Wasowski na Czarytorium: potłumacz i pomagik PDF EPUB MOBI
Elżbieta Tabakowska 163-170
Alicja w Krainie Koszmarów” – Gry American McGee’s Alice i Alice Madness Returns jako mroczne interpretacje utworów Lewisa Carrolla. PDF EPUB MOBI
Marcin M. Chojnacki 171-182
Dla jakich dzieci Alicja? Alicja dla dzieci kwiatów! Muzyczne przetworzenia Alicji w Krainie Czarów przez kontrkulturę lat sześćdziesiątych PDF EPUB MOBI
Katarzyna Koćma 183-199
Czytając Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla w surrealistycznym zwierciadle Anthony’ego Browne’a. PDF EPUB MOBI
Magdalena Sikorska 200-208
Etyczny wymiar sztuki Svena Nordqvista PDF EPUB MOBI
Katarzyna Smyczyńska 209-222

POLEMIKA

Rosyjska tożsamość postkolonialna w neoimperialnym świetle (Viatcheslav Morozov, Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. London: Palgrave McMillan 2015. 209 S.) PDF EPUB MOBI
Bogusław Bakuła 223-234

RECENZJE

Dekonstrukcja Nadodrza - nowa opowieść o początku: Beata Halicka. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Przekład A. Łuczak. Kraków: Universitas, 2015. 436 S PDF EPUB MOBI
Małgorzata Mikołajczak 235-244
Kino postkolonialne – jakiej Europy?: Krzysztof Loska. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków: Universitas, 2016. 391 S. PDF
Jacek Nowakowski 244-252
Lwowski wariant modernizmu w krytyce literackiej: Katarzyna Sadkowska. Lwowska krytyka literacka. 1894-1914. Tendencje i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 S. PDF
Sylwia Panek 252-259


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo