Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Instytucjonalny i organizacyjny rozwój średnich szkół ogólnokształcących w województwie gdańskim po II wojnie światowej (1945–1948) Abstrakt  PDF
Elżbieta Gorloff
 
Nr 37 (2017) Losy nauczycieli Wielkopolski wschodniej w czasie II wojny światowej w świetle zapisów kronik szkolnych. Wprowadzenie do problematyki Abstrakt  PDF  PDF (English)
Piotr Gołdyn
 
Nr 37 (2017) Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dariusz Racinowski
 
Nr 28 (2012) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część II) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 27 (2011) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 29 (2013) Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954 Abstrakt  PDF
Tomasz Skonieczny
 
Nr 9/10 (1999) Wpływ przepisów oświatowych na pozycję społeczno-zawodową nauczycieli w okresie Polski Ludowej Abstrakt  PDF
Edward Szkoda
 
Nr 36 (2017) The state policy in the field of school education in the Soviet Russia in 1917–1923 Abstrakt  PDF (English)
Stanislav Slobodian
 
Nr 21/22 (2005) Działalność Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz kształcenia specjalnego w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej Abstrakt  PDF
Jacek Kulbaka
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo