Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 34 (2016) Relacja Thomasa Plattera jako źródło do życia codziennego uczniów wrocławskich szkół na początku XVI wieku Abstrakt  PDF
Jacek Wójcik
 
Nr 15/16 (2002) Stanisław Łempicki (1886 -1947). Lwowska szkoła historii kultury umysłowej, dziejów oświaty i myśli pedagogicznej Abstrakt  PDF
Kazimierz Szmyd
 
Nr 11/12 (2000) Wychowanie domowe Hiszpanek w świetle dyskursu Josefy Amar y Borbón oraz prasy kobiecej końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku Abstrakt  PDF
Barbara Obłulowicz
 
Nr 24 (2008) Problematyka edukacji dziewcząt na łamach czasopism kobiecych w latach 1918-1939 Abstrakt  PDF
Kamilla Łozowska-Marcinkowska
 
Nr 15/16 (2002) Konferencja „W kręgu edukacji, nauki o niej i społeczeństwa”, 18 listopada 2002 Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska
 
Nr 15/16 (2002) Poglądy Ojców Kościoła na wychowanie i edukację kobiet Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 24 (2008) Regionalizm w historii wychowania w ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów i dokonań badawczych) Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Nr 15/16 (2002) Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku” (Łódź, 22-23 października 2001) Abstrakt  PDF
Małgorzata Posłuszna
 
Nr 24 (2008) Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne Abstrakt  PDF
Edyta Glowacka-Sobiech
 
Nr 15/16 (2002) IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Olsztynie - Sekcja XIV: „Dzieje Europy i dzieje edukacji dla wspólnego świata” Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 13/14 (2001) Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1999-2000) Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 26 (2010) Kształcenie w zakresie projektowania książki w grafice użytkowej w szkolnictwie Warszawy w latach międzywojennych Abstrakt  PDF
Anna Boguszewska
 
Nr 13/14 (2001) Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001 Abstrakt  PDF
Jacek Taraszkiewicz
 
Nr 26 (2010) Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do odpowiedzialności Abstrakt  PDF
Anna Nowicka
 
Nr 15/16 (2002) Mirosława Zalewska-Pawlak, Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 212
Sylwia Ewa Hubicka
 
Nr 13/14 (2001) „Przyjaciel Młodzieży” (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku Abstrakt  PDF
Jan Pacyno
 
Nr 34 (2016) Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej Abstrakt  PDF
Michał Piekarski
 
Nr 26 (2010) Tradycyjna edukacja dzieci żydowskich (wprowadzenie do problemu) Abstrakt  PDF
Hanna Grzesiak
 
Nr 13/14 (2001) Mity o edukacji Towarzystwa Jezusowego Abstrakt  PDF
Krzysztof Maliszewski
 
Nr 23 (2007) Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej Abstrakt  PDF
Andrzej Meissner
 
Nr 21/22 (2005) Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na Warmii i Mazurach w łatach 1945-1948 Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 25 (2009) Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) Abstrakt  PDF
Anna Gruca
 
Nr 25 (2009) Franciszek Majchrowicz (1858–1928) – pedagog i historyk wychowania. Kilka uzupełnień do biografii Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Nr 25 (2009) XIII wiek – stulecie przełomu w dziejach średniowiecznego szkolnictwa w Polsce Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 21/22 (2005) Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914 Abstrakt  PDF
Monika Nawrot-Borowska
 
76 - 100 z 101 elementów << < 1 2 3 4 5 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo