Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Nr 32 (2014) Polskie książki z historii oświaty i wychowania (1945–1989) w ocenie ówczesnej krytyki Abstrakt  PDF
Jan Wnęk
 
Nr 35 (2016) Badania Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nad myślą pedagogiczną XIX i XX wieku prowadzone w latach 2013–2016 Abstrakt  PDF
Janina Kamińska
 
Nr 32 (2014) Edukacja ewangelicznych chrześcijan w Polsce w okresie międzywojennym Abstrakt  PDF
Dorota Skotarczak
 
Nr 37 (2017) Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dariusz Racinowski
 
Nr 32 (2014) Kierunki działalności sportowo-oświatowej i kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Piotr Kędzia
 
Nr 33 (2015) Oryginalność Komisji Edukacji Narodowej na tle europejskim Abstrakt  PDF
Kalina Bartnicka
 
Nr 29 (2013) A new education of women. Denis Diderot’s anatomy course project for young noble women Abstrakt  PDF
Maciej Forycki
 
Nr 28 (2012) Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Edyta Wolter
 
Nr 35 (2016) Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie w latach 1921–1939. Wprowadzenie do badań Abstrakt  PDF
Marzena Pękowska
 
Nr 36 (2017) Nauczyciele wychowawcy polskich szkół salezjańskich w okresie od 1898 do 1939 roku Abstrakt  PDF  PDF (English)
Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB
 
Nr 35 (2016) Zarys kształcenia politycznego w Niemczech w latach 1950–1990 Abstrakt  PDF
Paulina Depczyńska
 
Nr 33 (2015) Życie codzienne Marii Krystyny Habsburg (1923–2012) Abstrakt  PDF
Małgorzata Terteka
 
Nr 31 (2014) Obowiązki wychowawcy klasy w szkołach średnich Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Nr 30 (2013) Dwudziestolecie Zakładu i Katedry Historii Wychowania w Uniwersytecie Szczecińskim (1992–2012) Abstrakt  PDF
Robert Jankowski
 
Nr 29 (2013) Kształcenie w zakresie grafiki w szkolnictwie artystycznym Krakowa, Lwowa i Wilna w latach międzywojennych Abstrakt  PDF
Anna Boguszewska
 
Nr 29 (2013) Retoryka i historia w służbie wychowania w Polsce na podstawie analizy skryptu wykładów retoryki w Kolegium Jezuitów w Poznaniu z 1679 roku Abstrakt  PDF
Michał Nowicki
 
Nr 30 (2013) Reformy dyktuje system – o naradzie oświatowej KC PZPR z 24 października 1958 roku Abstrakt  PDF
Joanna Król
 
Nr 30 (2013) Model wychowania w rodzinie ziemiańskiej w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie domu Stanisława Kostki Zamoyskiego i jego córki Celiny Działyńskiej Abstrakt  PDF
Krystyna Wróbel-Lipowa
 
Nr 24 (2008) Zakład Historii i Teorii Wychowania w Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji Abstrakt  PDF
Andrzej Felchner
 
Nr 31 (2014) Edukacja dziewcząt pod zaborem pruskim na przełomie XVIII i XIX wieku Abstrakt  PDF
Dariusz Łukasiewicz
 
Nr 36 (2017) Teoria i praktyka królewskiego wychowania na przykładzie eksperymentu edukacyjnego wiktoriańskiego księcia Walii Abstrakt  PDF  PDF (English)
Mariusz Misztal
 
Nr 9/10 (1999) Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
Nr 37 (2017) 99 lat działalności Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz krzewienia idei „Polski morskiej” Abstrakt  PDF  PDF (English)
Aneta Kozłowska
 
Nr 29 (2013) Złości, która się więc pokazuje w dziateczkach nie tak winien ojciec jako matka – wpływ matki na wychowanie swych dzieci w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku Abstrakt  PDF
Urszula Kicińska
 
1 - 25 z 101 elementów 1 2 3 4 5 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo