Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Nr 32 (2014) Polskie książki z historii oświaty i wychowania (1945–1989) w ocenie ówczesnej krytyki Abstrakt  PDF
Jan Wnęk
 
Nr 35 (2016) Badania Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego nad myślą pedagogiczną XIX i XX wieku prowadzone w latach 2013–2016 Abstrakt  PDF
Janina Kamińska
 
Nr 32 (2014) Edukacja ewangelicznych chrześcijan w Polsce w okresie międzywojennym Abstrakt  PDF
Dorota Skotarczak
 
Nr 37 (2017) Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dariusz Racinowski
 
Nr 32 (2014) Kierunki działalności sportowo-oświatowej i kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Piotr Kędzia
 
Nr 33 (2015) Oryginalność Komisji Edukacji Narodowej na tle europejskim Abstrakt  PDF
Kalina Bartnicka
 
Nr 29 (2013) A new education of women. Denis Diderot’s anatomy course project for young noble women Abstrakt  PDF
Maciej Forycki
 
Nr 28 (2012) Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Edyta Wolter
 
Nr 35 (2016) Zarys kształcenia politycznego w Niemczech w latach 1950–1990 Abstrakt  PDF
Paulina Depczyńska
 
Nr 35 (2016) Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie w latach 1921–1939. Wprowadzenie do badań Abstrakt  PDF
Marzena Pękowska
 
Nr 36 (2017) Nauczyciele wychowawcy polskich szkół salezjańskich w okresie od 1898 do 1939 roku Abstrakt  PDF  PDF (English)
Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB
 
Nr 33 (2015) Życie codzienne Marii Krystyny Habsburg (1923–2012) Abstrakt  PDF
Małgorzata Terteka
 
Nr 31 (2014) Obowiązki wychowawcy klasy w szkołach średnich Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Nr 30 (2013) Model wychowania w rodzinie ziemiańskiej w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie domu Stanisława Kostki Zamoyskiego i jego córki Celiny Działyńskiej Abstrakt  PDF
Krystyna Wróbel-Lipowa
 
Nr 24 (2008) Zakład Historii i Teorii Wychowania w Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji Abstrakt  PDF
Andrzej Felchner
 
Nr 31 (2014) Edukacja dziewcząt pod zaborem pruskim na przełomie XVIII i XIX wieku Abstrakt  PDF
Dariusz Łukasiewicz
 
Nr 30 (2013) Dwudziestolecie Zakładu i Katedry Historii Wychowania w Uniwersytecie Szczecińskim (1992–2012) Abstrakt  PDF
Robert Jankowski
 
Nr 29 (2013) Kształcenie w zakresie grafiki w szkolnictwie artystycznym Krakowa, Lwowa i Wilna w latach międzywojennych Abstrakt  PDF
Anna Boguszewska
 
Nr 29 (2013) Retoryka i historia w służbie wychowania w Polsce na podstawie analizy skryptu wykładów retoryki w Kolegium Jezuitów w Poznaniu z 1679 roku Abstrakt  PDF
Michał Nowicki
 
Nr 30 (2013) Reformy dyktuje system – o naradzie oświatowej KC PZPR z 24 października 1958 roku Abstrakt  PDF
Joanna Król
 
Nr 9/10 (1999) Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
Nr 27 (2011) Dziewięćdziesięciolecie powstania uniwersytetu ludowego w Dalkach Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 27 (2011) Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945–1989. Zarys problematyki Abstrakt  PDF
Izabela Wrona
 
Nr 27 (2011) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
1 - 25 z 101 elementów 1 2 3 4 5 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo